Beschrijving

De Arginadetectoren zijn opgebouwd uit eeneenvoudig te monteren detectorsokkel voorzienvan de nodige aansluitklemmen, waarin dedetectorkop geplugd wordt. De detectorkop kan zonder speciaal gereedschap in de sokkel bevestigd en geborgen worden.

De detector is beschikbaar in volgende detectiemethoden:

  • Optisch (O)
  • Optisch + Thermovelocimetrisch (multicriteria)
  • Thermomaximaal (T)
  • Thermomaximaal + Thermovelocimetrisch (T +TVC)

Werkingsprincipe:

-Als optische detector : berust op het Tyndall principe. In de meetkamer zijn hiervoor de infrarode lichtbron en de foto-elektrische diode, die dienst doet alsontvanger, zodanig geplaatst dat ze optisch niet in dezelfde lijn liggen. Indien er zichtbare rook in de detector komt, zullen de aanwezige rookdeeltjes het infrarode licht weerkaatsen waardoor de ontvanger de nodige pulsen krijgt. Een elektronische schakeling zal hieruit de rookconcentratie bepalen.

-Als thermomaxiaal detector : wanneer de omgevingstemperatuur een bepaaldedrempel overschrijdt, wordt er een alarm gemeld.

-Als thermovelocimetrische detector : wanneer er zich binnen een bepaalde tijdspanne een zekere temperatuursstijging voordoet (conform EN 54-5 reactiegraad I), zal er een alarm gemeld worden.

  • Hoogtechnologisch
  • Gebruiksvriendelijk
  • Prima service
  • Scherpe prijs

Meer weten over dit product?